Glossarium van samenvattingen

Help PDF exporteren Deze pagina afdrukken 

Europees aanhoudingsbevel

Het Europees aanhoudingsbevel is een rechterlijke beslissing die door een EU-land wordt uitgevaardigd met het oog op de aanhouding en de overlevering door een ander EU-land van een persoon die gezocht wordt met het oog op strafvervolging of uitvoering van een tot vrijheidsbeneming strekkende straf of maatregel.

Het gaat om een instrument dat ten doel heeft de samenwerking tussen rechterlijke autoriteiten van de EU-landen te versterken gebaseerd op het beginsel van wederzijdse erkenning van strafrechtelijke beslissingen.

Het Europees aanhoudingsbevel is gebaseerd op een kaderbesluit dat door de Raad op 13 juni 2002 is goedgekeurd en in 2009 is gewijzigd.

Drie EU-richtlijnen inzake procedurele rechten die vanaf 2010 zijn aangenomen, zullen ervoor zorgen dat personen tegen wie een aanhoudingsbevel is uitgevaardigd, gerechtigd zijn op de diensten van een advocaat en een tolk en informatie moeten ontvangen over hun rechten.