Přijmout Zamítnout

EUR-Lex Přístup k právu Evropské unie

Zpět na úvodní stránku EUR-Lex

Tento dokument je výňatkem z internetových stránek EUR-Lex

Glosář shrnutí

Glosář shrnutí

ACQUIS

„Acquis“ EU je soubor společných práv a povinností, které jsou závazné pro všechny země EU jakožto členy EU. Neustále se vyvíjí a zahrnuje:

  • obsah, zásady a politické cíle Smluv;
  • právní předpisy přijaté při uplatňování Smluv a judikatury Soudního dvora EU;
  • prohlášení a usnesení přijatá EU;
  • opatření týkající se společné zahraniční a bezpečnostní politiky;
  • opatření týkající se spravedlnosti a vnitřních věcí;
  • mezinárodní smlouvy uzavřené EU a mezinárodní smlouvy, které země EU uzavřely mezi sebou v oblasti činností EU.

Kandidátské země musí acquis přijmout ještě před svým vstupem do EU. Odchylky od acquis jsou udělovány pouze za výjimečných okolností a je omezen jejich rozsah. Acquis musí kandidátské země do data svého přistoupení k EU začlenit do svého vnitrostátního právního řádu a jsou povinny ho od tohoto data uplatňovat.

VIZ TÉŽ