Piekrītu Nepiekrītu

EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Kopsavilkumu glosārijs

Kopsavilkumu glosārijs

PIEVIENOŠANĀS KRITĒRIJI (KOPENHĀGENAS KRITĒRIJI)

Līgumā par Eiropas Savienību ir izklāstīti nosacījumi (49. pants) un principi (6. panta 1. punkts), kas jāievēro ikvienai valstij, kura vēlas kļūt par ES dalībvalsti.

Ir jāizpilda noteikti uzņemšanas kritēriji. Šos kritērijus (pazīstami kā Kopenhāgenas kritēriji) izveidoja Kopenhāgenas Eiropadome 1993. gadā un nostiprināja Madrides Eiropadome 1995. gadā.

Tie ir šādi:

  • stabilas iestādes, kas garantē demokrātiju, tiesiskumu, cilvēktiesības un minoritāšu tiesību ievērošanu un aizsardzību;
  • funkcionējoša tirgus ekonomika un spēja izturēt konkurences spiedienu un tirgus apstākļus ES;
  • spēja uzņemties dalībvalsts pienākumus, tostarp spēja efektīvi piemērot noteikumus, standartus un politiku, kas veido ES tiesību aktu kopumu (acquis), un politiskās, ekonomiskās un monetārās savienības mērķu ievērošana.

Lai varētu sākt sarunas par pievienošanos ES, valstij ir jāatbilst pirmajam kritērijam.

SKATĪT ARĪ