EUR-Lex Prieiga prie Europos Sąjungos teisės

Grįžti į „EUR-Lex“ pradžios puslapį

Šis dokumentas gautas iš interneto svetainės „EUR-Lex“

Santraukų glosarijus

Santraukų glosarijus

STOJIMO KRITERIJAI (KOPENHAGOS KRITERIJAI)

Europos Sąjungos sutartimi nustatomos sąlygos (49 straipsnis) ir principai (6 straipsnio 1 dalis), kurių privalo laikytis bet kuri ES nare norinti tapti šalis.

Tam, kad šalis būtų priimta į ES, ji turi atitikti tam tikrus kriterijus. Šie kriterijai (dar vadinami Kopenhagos kriterijais) buvo nustatyti 1993 m. Kopenhagoje vykusiame Europos Vadovų Tarybos susitikime, o sustiprinti - 1995 m. Madride vykusiame Europos Vadovų Tarybos susitikime.

Šie kriterijai yra:

  • institucijų, užtikrinančių demokratiją, teisinę valstybę, žmogaus teises ir pagarbą mažumoms bei jų apsaugą, stabilumas;
  • rinkos ekonomikos veikimas ir pajėgumas atlaikyti konkurencinį spaudimą bei rinkos jėgas ES;
  • sugebėjimas prisiimti narystės įsipareigojimus, įskaitant gebėjimą veiksmingai įgyvendinti taisykles, standartus bei politiką, kurie sudaro ES teisyną (acquis), ir laikytis politinės, ekonominės ir pinigų sąjungos tikslų.

Tam, kad būtų pradėtos derybos dėl narystės ES, šalis privalo atitikti pirmąjį kriterijų.

TAIP PAT ŽR.