EUR-Lex Adgang til EU-lovgivningen

Tilbage til forsiden

Dette dokument er et uddrag fra EUR-Lex

Transport

Målet med Den Europæiske Unions (EU's) transportpolitik er at sikre en velfungerende, effektiv, sikker og fri bevægelighed af personer og varer i EU ved hjælp af integrerede netværk med brug af alle transportformer (vej, jernbane, vand, luft). EU-politikken dækker ligeledes en række andre områder såsom klimaændringer, passagerers rettigheder, miljøvenlig brændsel og bekæmpelse af overdreven bureaukrati i havnene.

Transporten reguleres af afsnit VI (artikel 90-100) i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og fungerer som en af EU's mest strategiske fælles politikker. Dem fremtidige politik kommer til at tage udgangspunkt i hvidbogen for 2011, som omfatter 40 initiativer, der skal skabe vækst, job, nedbringe afhængigheden af importeret olie og nedbringe sektorens CO2-udslip med 60 % inden 2050.