EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Promet

Cilj prometne politike Evropske unije (EU) je zagotoviti neovirano, učinkovito, varno in prosto gibanje ljudi in blaga po vsej EU s pomočjo povezanih omrežij in vsemi vrstami prevoznih sredstev (cestnimi, železniškimi, vodnimi in zračnimi). 

Njen cilj je zagotoviti učinkovite, varne in okolju prijazne rešitve mobilnosti v EU ter ustvariti pogoje za konkurenčno industrijo, ki ustvarja rast in delovna mesta.

Prometna politika EU obravnava tudi obsežnejša vprašanja, kot so podnebne spremembe, pravice potnikov, čista goriva itd., tj. vsa vprašanja, povezana s prometom, ki jih je mogoče bolje obravnavati na ravni EU.

Promet, ki ga urejata člen 4(2)(g) in naslov VI (členi 90–100) Pogodbe o delovanju EU, je ena najbolj strateških skupnih politik EU.