EUR-Lex Baza aktów prawnych Unii Europejskiej

Powrót na stronę główną portalu EUR-Lex

Ten dokument pochodzi ze strony internetowej EUR-Lex

Transport

Celem polityki Unii Europejskiej (UE) w zakresie transportu jest zapewnienie płynnego, efektywnego, bezpiecznego i swobodnego przepływu osób i towarów na terenie UE za pomocą zintegrowanych sieci wykorzystujących wszystkie rodzaje transportu (drogowy, kolejowy, wodny i powietrzny). Polityka UE dotyka także tak różnych kwestii, jak zmiana klimatu, prawa pasażerów, paliwa ekologiczne oraz likwidowanie biurokracji w postaci procedur celnych w portach.

Polityka w zakresie transportu, którą reguluje tytuł VI (art. 90-100) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, jest jedną z najbardziej strategicznych wspólnych polityk UE. W przyszłości będzie się ona w dużym stopniu opierać na białej księdze z 2011 r., która obejmuje 40 inicjatyw na rzecz pobudzenia wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, zmniejszenia zależności od importowanej ropy naftowej i obniżenia emisji dwutlenku węgla generowanych przez sektor transportowy o 60% do roku 2050.