EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Transports

Eiropas Savienības (ES) transporta politikas mērķis ir nodrošināt vienmērīgu, efektīvu, drošu un brīvu personu pārvietošanos un preču apriti visā ES, izmantojot integrētus tīklus un visus transporta veidus (autoceļi, dzelzceļš, ūdens un gaisa transports). 

Tās mērķis ir nodrošināt efektīvus, drošus un videi nekaitīgus mobilitātes risinājumus ES teritorijā un radīt apstākļus konkurētspējīgas nozares izveidei, kas rada izaugsmi un darbvietas.

ES transporta politika arī attiecas uz tik plašiem jautājumiem kā klimata pārmaiņas, pasažieru tiesības, tīra degviela u. c., kā arī uz visiem ar transportu saistītajiem jautājumiem, kas ir labāk risināmi ES līmenī.

Transporta politika, ko reglamentē Līguma par Eiropas Savienības darbību 4. panta 2. punkta g) apakšpunkts un VI sadaļa (90.–100. pants), ir viena no ES stratēģiskākajām kopējām politikām.