EUR-Lex Pristup zakonodavstvu Europske unije

Natrag na početnu stranicu EUR-Lex-a

Ovaj je dokument isječak s web-mjesta EUR-Lex

Promet

transport

Cilj prometne politike Europske unije (EU) jest osigurati nesmetano, učinkovito, sigurno i slobodno kretanje ljudi i roba diljem EU-a putem integriranih mreža koje koriste sve vrste prometa (cestovni, željeznički, vodeni i zračni). 

Njezin je cilj osigurati učinkovita, sigurna i ekološki prihvatljiva rješenja mobilnosti u EU-u te stvoriti uvjete za konkurentnu industriju kojom će se stvarati rast i radna mjesta.

Prometna politika EU-a također se bavi širim pitanjima kao što su klimatske promjene, prava putnika, čista goriva itd., te svim pitanjima u vezi s prometom koja se mogu bolje rješavati na razini EU-a.

Reguliran člankom 4. stavkom 2. točkom (g) i Glavom VI. (članci od 90.–100.) Ugovora o funkcioniranju Europske unije, prijevoz je jedna od strateških zajedničkih politika EU-a.