EUR-Lex De toegang tot het recht van de Europese Unie

Terug naar de EUR-Lex homepage

Dit document is overgenomen van EUR-Lex

Vervoer

Employment and social policy

Het vervoersbeleid van de Europese Unie (EU) wil zorgen voor gemakkelijk, efficiënt, veilig en vrij verkeer van mensen en goederen door de hele EU met geïntegreerde netwerken die gebruik maken van alle vormen van vervoer (weg, spoor, water en lucht). Het beleid van de EU richt zich ook op een scala aan andere kwesties, zoals klimaatverandering, reizigersrechten, schone brandstof en het verminderen van de vele douaneformulieren in havens.

Vervoer is een van de meest strategische gemeenschappelijke beleidsterreinen van de EU en de rechtsgrondslag van dit beleid wordt gevormd door titel VI (artikels 90 tot 100) van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. Het toekomstige beleid zal grotendeels gebaseerd zijn op een nota uit 2011 waarin 40 initiatieven staan die zijn ontwikkeld om te zorgen voor groei, banen, minder afhankelijkheid van geïmporteerde olie en terugdringing van koolstofuitstoot in de vervoerssector met 60 % in 2050.