EUR-Lex Přístup k právu Evropské unie

Zpět na úvodní stránku EUR-Lex

Tento dokument je výňatkem z internetových stránek EUR-Lex

Doprava

Employment and social policy

Cílem dopravní politiky Evropské unie (EU) je zajistit hladký, efektivní, bezpečný a volný pohyb lidí a zboží po celé EU prostřednictvím integrovaných sítí využívajících všechny způsoby dopravy (silniční, železniční, vodní a letecká). Politika EU se také zabývá tak širokou problematikou, jako je změna klimatu, práva cestujících, čistá paliva a odstranění celní byrokracie v přístavech.

Doprava, která se řídí hlavou VI (články 90 až 100) Smlouvy o fungování EU, je jednou ze strategických společných politik EU. Budoucí politika bude z většiny založena na Bílé knize 2011, která obsahuje 40 iniciativ, jež mají přispět ke vzniku růstu, pracovních míst, snížení závislosti na dovážené ropě a snížení emisí uhlíku v tomto odvětví o 60 % do roku 2050.

Mohlo by vás zajímat: