EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Obdavčenje

Davčna politika v Evropski uniji (EU) vsebuje dva elementa: neposredno obdavčenje, ki ostaja v izključni odgovornosti držav članic, ter posredno obdavčenje, ki vpliva na prosti pretok blaga in svobodo zagotavljanja storitev na enotnem trgu.

EU je v zvezi z neposrednim obdavčenjem vzpostavila nekaj usklajenih standardov za obdavčevanje družb in dohodnino, države članice pa so sprejele skupne ukrepe za preprečevanje izogibanja plačilu davkov in dvojnega obdavčevanja.

Na področju posrednega obdavčenja EU usmerja in usklajuje zakone o davku na dodano vrednost (DDV) in trošarinah. Zagotavlja tudi, da konkurenčnost na notranjem trgu ne bo izkrivljena zaradi razlik v stopnjah in sistemih posredne obdavčitve, ki bi podjetjem v eni državi lahko omogočile nepravično prednost pred drugimi.