Fiscaliteit

Help PDF exporteren Deze pagina afdrukken 
Employment and social policy

Het belastingbeleid in de Europese Unie (EU) heeft twee pijlers: de directe belastingen, die onder de exclusieve bevoegdheid van de lidstaten vallen, en de indirecte belastingen, die gevolgen hebben voor het vrije verkeer van goederen en het vrij verrichten van diensten op de interne markt.

Op het gebied van de directe belastingen heeft de EU echter geharmoniseerde standaarden vastgesteld voor zakelijke en persoonlijke belastingen, en de lidstaten hebben gezamenlijk maatregelen getroffen om belastingontduiking en dubbele belastingheffing te voorkomen.

Op het gebied van de indirecte belastingen coördineert en harmoniseert de EU de wetgeving op de btw en accijnzen. Het zorgt ervoor dat de concurrentie op de interne markt niet wordt verstoord door verschillen in belastingtarieven en belastingsystemen, want daardoor zouden bedrijven in het ene land een oneerlijk voordeel hebben ten opzichte van bedrijven in andere landen.