Sprejmi Ne sprejmem

EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Raziskave in inovacije

Employment and social policy

Raziskave in inovacije neposredno prispevajo k naši ravni napredka in blaginji posameznikov ter družbe na splošno. Lizbonska pogodba utrjuje delovanje Evropske unije (EU) na tem področju raziskav, cilj tega pa je ustvariti evropski raziskovalni prostor.

Program „Obzorje 2020“, ki ima na voljo proračun v višini skoraj 80 milijard EUR, je program EU za raziskave in inovacije v obdobju 2014-2020. Namenjen je za izvajanje Unije inovacij, strategije Evrope za inovacije in ene od vodilnih pobud strategije Evropa 2020. Cilj programa Obzorje 2020 je vzpostaviti EU kot vodilno gospodarstvo, ki temelji na znanju in kjer nastajajo znanost in inovacije svetovnega razreda, kar zagotavlja globalno konkurenčnost Evrope.

Glej tudi: