EUR-Lex Prístup k právu Európskej únie

Späť na domovskú stránku portálu EUR-Lex

Tento dokument je výňatok z webového sídla EUR-Lex

Výskum a inovácie

Výskum a inovácie priamo prispievajú k úrovni prosperity a blahobytu jednotlivcov a spoločnosti vo všeobecnosti. Lisabonská zmluva posilňuje činnosť Európskej únie (EÚ) v oblasti výskumu v záujme vytvorenia európskeho výskumného priestoru.

Horizont 2020 je program EÚ v oblasti výskumu a inovácie na obdobie rokov 2014 - 2020, ktorý disponuje rozpočtom vo výške takmer 80 miliárd EUR. Jeho obsah prispieva k vykonávaniu stratégie Európy v oblasti inovácie s názvom Únia inovácií, ktorá je jednou z hlavných iniciatív stratégie Európa 2020. Cieľom programu Horizont 2020 je pretvoriť EÚ na poprednú znalostnú ekonomiku, ktorá vykonáva vedeckú a inovačnú činnosť na svetovej úrovni, a zabezpečiť tak celosvetovú konkurencieschopnosť Európy.

Pozri tiež: