EUR-Lex De toegang tot het recht van de Europese Unie

Terug naar de EUR-Lex homepage

Dit document is overgenomen van EUR-Lex

Onderzoek en innovatie

Onderzoek en innovatie dragen rechtstreeks bij aan de individuele en collectieve welvaart en voorspoed. Met het Verdrag van Lissabon wordt het werk van de Europese Unie (EU) in dit onderzoeksgebied versterkt, met als doel een Europese Onderzoeksruimte te creëren.

Met een begroting van bijna 80 miljard EUR is „Horizon 2020” het onderzoeks- en innovatieprogramma van de EU voor de periode 2014-2020. Het werd opgesteld om de Innovatie-Unie, de Europese strategie voor innovatie en een van de vlaggenschipinitiatieven van Europa 2020, te implementeren. Het doel van Horizon 2020 is om te zorgen dat de EU algemeen erkend wordt als een belangrijke kenniseconomie, die wetenschap en innovatie van wereldklasse produceert om de internationale concurrentiekracht van Europa te verzekeren.