Pētniecība un inovācijas

Palīdzība Eksportēt PDF formātā Izdrukāt šo lapu 
Employment and social policy

Pētniecībai un inovācijām ir nepastarpināta pozitīva ietekme uz atsevišķu iedzīvotāju un visas sabiedrības labklājību kopumā. Lisabonas līgums stiprina Eiropas Savienības (ES) darbību šajā pētniecības jomā, lai izveidotu Eiropas Pētniecības telpu.

Laikposmā no 2014. līdz 2020. gadam tiks īstenota ES pētniecības programma “Apvārsnis 2020”, kuras budžets sasniedz gandrīz EUR 80 miljardus. Tā ir paredzēta Inovāciju savienības - Eiropas inovāciju stratēģijas un vienas no stratēģijas “Eiropa 2020” pamatiniciatīvām - īstenošanai. Programmas “Apvārsnis 2020” mērķis ir padarīt ES par vadošo uz zināšanām balstītu ekonomiku ar pasaules līmeņa zinātni un inovācijām, lai nodrošinātu Eiropas globālo konkurētspēju.

Skatīt arī: