EUR-Lex Juurdepääs Euroopa Liidu õigusaktidele

Tagasi EUR-Lexi avalehele

See dokument on väljavõte EUR-Lexi veebisaidilt.

Regionaalpoliitika

Regionaalpoliitika tähtsuse tunnustuseks on Euroopa Liidu (EL) toimimise lepingu viis artiklit pühendatud „sotsiaalsele, majanduslikule ja territoriaalsele ühtekuuluvusele” (artiklid 174–178).

ELi ühtekuuluvus- ja regionaalpoliitika tugevdab majanduslikku, sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust ELi liikmesriikides ja piirkondades, toetades töökohtade loomist, konkurentsivõimet, majanduskasvu, elukvaliteedi parandamist ning rohe- ja digipööret. 

Nende eesmärkide saavutamiseks on EL eraldanud oma majanduslikuks, sotsiaalseks ja territoriaalseks ühtekuuluvuseks 392 miljardit eurot, mis väljastatakse erifondidest aastatel 2021–2027.