EUR-Lex Adgang til EU-lovgivningen

Tilbage til forsiden

Dette dokument er et uddrag fra EUR-Lex

Regionalpolitik

Traktaten om Den Europæiske Unions (EU’s) funktionsmåde indeholder fem artikler inden for »økonomisk, social og territorial samhørighed« (artikel 174-178) - som anerkendelse af regionalpolitikkens betydning.

Målet med politikken er at nedbringe de økonomiske, sociale og territoriale forskelle mellem EU’s regioner ved at fremme beskæftigelse, konkurrenceevne, økonomisk vækst, forbedret livskvalitet og bæredygtig udvikling.

De europæiske struktur- og investeringsfonde (ESI-fonde) hjælper regionerne med at fjerne barriererne grundet deres handicap og på den måde bekæmpe »hjerneflugten« samt andre faktorer, der stiller dem mere ugunstigt end andre regioner.

I perioden 2014-2020 investerer EU 325 mia. EUR i vækst og job samt i kampen mod klimaændringer, energiafhængighed og social udelukkelse.