Acceptă Refuză

EUR-Lex Acces la dreptul Uniunii Europene

Acest document este un extras de pe site-ul EUR-Lex

Politica regională

Employment and social policy

Recunoscând importanța politicii regionale, Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (UE) dedică cinci articole „coeziunii economice, sociale și teritoriale” (articolele 174-178).

Politica vizează reducerea decalajelor economice, sociale și teritoriale dintre regiunile UE, susținând crearea de locuri de muncă, competitivitatea, creșterea economică, sporirea calității vieții și dezvoltarea durabilă.

Fondurile structurale și de investiții europene (FSIE) ajută regiunile să își depășească handicapurile și să contracareze fenomenul „exodului de inteligență” și alte dezavantaje de care suferă.

În perioada 2014-2020, UE va investi 325 de miliarde de euro pentru creștere economică și locuri de muncă, precum și pentru a aborda schimbările climatice, dependența de energie și excluziunea socială.