EUR-Lex Euroopan unionin oikeus ulottuvillasi

Takaisin EUR-Lexin etusivulle

Tämä asiakirja on ote EUR-Lex-verkkosivustolta

Aluepolitiikka

Employment and social policy

Aluepolitiikan merkityksen tunnustamiseksi Euroopan unionin (EU) toiminnasta tehdyssä sopimuksessa omistetaan viisi artiklaa ”taloudelliselle, sosiaaliselle ja alueelliselle yhteenkuuluvuudelle” (174-178 artiklat).

Politiikalla pyritään kaventamaan EU:n alueiden välisiä taloudellisia, sosiaalisia ja alueellisia eroja tukemalla työpaikkojen luomista, kilpailukykyä, talouskasvua, elämänlaadun parantamista ja kestävää kehitystä.

Euroopan rakenne- ja investointirahastojen (ERI) tehtävänä on auttaa alueita pääsemään eroon heikkouksistaan ja näin kääntämään ”aivovuodon” suunnan edukseen ja ratkaisemaan muut niitä riivaavat epäkohdat.

Vuosina 2014-2020 EU investoi 325 miljardia euroa kasvun ja työllisyyden tukemiseen sekä ilmastonmuutoksen, energiaomavaraisuuden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjuntaan.