EUR-Lex Acces la dreptul Uniunii Europene

Înapoi la prima pagină EUR-Lex

Acest document este un extras de pe site-ul EUR-Lex

Politica regională

Recunoscând importanța politicii regionale, Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) dedică 5 articole „coeziunii economice, sociale și teritoriale” (articolele 174-178).

Politica de coeziune și politica regională a Uniunii Europene (UE) consolidează coeziunea economică, socială și teritorială în statele membre și regiunile UE, susținând crearea de locuri de muncă, competitivitatea, creșterea economică, îmbunătățirea calității vieții și tranziția verde și digitală.

Pentru a atinge aceste obiective, UE a rezervat 392 de miliarde de euro pentru coeziunea sa economică, socială și teritorială, alocate prin intermediul unor fonduri specifice pentru perioada 2021-2027.