EUR-Lex Ingång till EU-rätten

Tillbaka till EUR-Lex förstasida

Det här dokumentet är ett utdrag från EUR-Lex webbplats

Regionalpolitik

regional_policy

Regionalpolitiken är viktig inom EU. Detta återspeglas i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, där fem artiklar ägnas åt ”ekonomisk, social och territoriell sammanhållning” (artiklarna 174–178).

EU:s sammanhållningspolitik och regionalpolitik stärker den ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållningen i EU:s medlemsstater och regioner genom att stödja skapande av arbetstillfällen, konkurrenskraft, ekonomisk tillväxt, förbättrad livskvalitet och omställning till en grön ekonomi och digital teknik. 

För att nå dessa mål har EU avsatt 392 miljarder euro för ekonomisk, social och territoriell sammanhållning i särskilda fonder för perioden 2021–2027.