EUR-Lex Euroopan unionin oikeus ulottuvillasi

Takaisin EUR-Lexin etusivulle

Tämä asiakirja on ote EUR-Lex-verkkosivustolta

Aluepolitiikka

regional_policy

Aluepolitiikan merkityksen tunnustamiseksi Euroopan unionin (EU) toiminnasta tehdyssä sopimuksessa omistetaan viisi artiklaa ”taloudelliselle, sosiaaliselle ja alueelliselle yhteenkuuluvuudelle” (174–178 artikla).

EU:n koheesio- ja aluepolitiikka vahvistavat taloudellista, sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta EU:n jäsenvaltioissa ja alueilla tukemalla työpaikkojen luomista, kilpailukykyä, talouskasvua, elämänlaadun parantamista sekä vihreää ja digitaalista siirtymää. 

Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi EU on varannut 392 miljardia euroa taloudelliseen, sosiaaliseen ja alueelliseen yhteenkuuluvuuteen, ja ne annetaan erityisrahastojen kautta vuosiksi 2021–2027.