EUR-Lex Pristup zakonodavstvu Europske unije

Natrag na početnu stranicu EUR-Lex-a

Ovaj je dokument isječak s web-mjesta EUR-Lex

Javno zdravstvo

Dobro zdravlje jedna je od glavnih briga europskih građana. Europska unija (EU) nastoji ostvariti bolju zdravstvenu zaštitu putem svojih politika i aktivnosti, sukladno članku 168. Ugovora o funkcioniranju Europske unije. Mjere EU-a vezane uz pitanja zdravstva nastoje poboljšati javno zdravstvo, spriječiti bolesti i prijetnje zdravlju (uključujući i one povezane sa životnim stilom), kao i promicati istraživanje.

EU ne definira politike vezane uz zdravstvo, kao niti uz organizaciju i pružanje zdravstvenih usluga i medicinske skrbi. Umjesto toga, njeno djelovanje služi kao nadopuna politikama pojedinih država te kako bi podržala suradnju država članica na području javnog zdravstva.