EUR-Lex Adgang til EU-lovgivningen

Tilbage til forsiden

Dette dokument er et uddrag fra EUR-Lex

Folkesundhed

Et godt helbred er en vigtig ting for de europæiske borgere. Den Europæiske Union (EU) arbejder på at have et højt niveau af helbredsbeskyttelse i sine politikker og foretagender i overensstemmelse med artikel 168 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. EU's foranstaltninger på sundhedsområdet sigter navnlig på at forbedre folkesundheden, på at forebygge sygdomme og sundhedsfarer (herunder livsstil), såvel som at fremme forskningen.

EU udformer hverken sundhedspolitikken eller organisationen og ydelsen af sundhedstjenester og medicinsk pleje. EU’s foranstaltninger består derimod i at supplere de nationale politikker og støtte samarbejdet mellem medlemslandene inden for folkesundhed.