EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Javno zdravje

Glavna skrb evropskih državljanov je dobro zdravstveno stanje. Evropska unija (EU) si zato prizadeva za boljše zdravstveno varstvo s svojimi politikami in dejavnostmi v skladu s členom 168 Pogodbe o delovanju Evropske unije. Cilj ukrepanja EU pri zdravstvenih vprašanjih je izboljšati javno zdravje, preprečiti bolezni in nevarnosti za zdravje (vključno s tistimi, ki so povezane z življenjskim slogom) ter spodbujati raziskave.

EU ne opredeljuje zdravstvenih politik niti organizacije in zagotavljanja zdravstvenih storitev ter zdravstvene oskrbe. S svojimi ukrepi zgolj dopolnjuje nacionalne politike in podpira sodelovanje med državami članicami na področju javnega zdravja.