EUR-Lex Prieiga prie Europos Sąjungos teisės

Grįžti į „EUR-Lex“ pradžios puslapį

Šis dokumentas gautas iš interneto svetainės „EUR-Lex“

Visuomenės sveikata

Employment and social policy

Europos gyventojams gera sveikata yra vienas svarbiausių dalykų. Todėl Europos Sąjunga (ES) siekia užtikrinti geresnę sveikatos apsaugą, vykdydama politiką ir veiklą pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 168 straipsnį. Europos Sąjungos veiksmais sveikatos srityje siekiama gerinti sveikatos apsaugą, užkirsti kelią ligoms ir grėsmėms sveikatai (įskaitant grėsmes, susijusias su gyvensena), taip pat skatinti mokslinius tyrimus.

ES nenustato sveikatos politikos bei neužsiima sveikatos apsaugos ir sveikatos priežiūros organizavimu ir teikimu. ES savo veiksmais papildo nacionalines politikas ir remia valstybių narių bendradarbiavimą visuomenės sveikatos srityje.