EUR-Lex Pristup zakonodavstvu Europske unije

Natrag na početnu stranicu EUR-Lex-a

Ovaj je dokument isječak s web-mjesta EUR-Lex

Oceani i ribarstvo

Europa je pomorski kontinent s više od polovicom teritorija pokrivenim vodom te obalom koja se proteže na 68 000 km. Ima 1200 luka i najveću svjetsku trgovačku flotu.

Proteklih su godina gospodarske aktivnosti na moru, u blizini mora ili morem u porastu. Obuhvaćaju ribarstvo, brodarstvo i turizam, ali i proizvodnju energije iz obnovljivih izvora na moru, akvakulturu, plavu biotehnologiju i druge sektore plavoga gospodarstva.

Pristup održivom plavom gospodarstvu u Europskoj uniji (EU) okuplja sve te aktivnosti i istodobno štiti okoliš u kojem djeluju.

Zajednička ribarstvena politika (ZRP), uvedena Ugovorom iz Rima i sadržana u člancima od 38. do 43. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, skup je pravila za očuvanje morskih bioloških resursa i za upravljanje europskim ribarstvom i kontrolu nad njime u vodama EU-a i izvan njih.

Cilj je ZRP-a osigurati da aktivnosti u ribarstvu i akvakulturi pridonose dugoročnoj okolišnoj, gospodarskoj i društvenoj održivosti. To uključuje osiguranje

  • sljedivosti, sigurnosti i kvalitete proizvoda koji se stavljaju na tržište u EU-u;
  • pravednog životnog standarda za sektor ribarstva, uključujući mali ribolov;
  • stabilnih tržišta;
  • dostupnosti opskrbe hranom po razumnim cijenama za potrošače.

Najnovija reforma ZRP-a provedena je 2013., a na snagu je stupila 1. siječnja 2014.