EUR-Lex Pristup zakonodavstvu Europske unije

Natrag na početnu stranicu EUR-Lex-a

Ovaj je dokument isječak s web-mjesta EUR-Lex

Pravda, sloboda i sigurnost

Stvaranje područja slobode, sigurnosti i pravde proizlazi iz Glave V. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (članci od 67. do 89.). To je područje stvoreno radi osiguranja nepostojanja kontrole granica na unutarnjim granicama uz istodobno pružanje visoke razine zaštite građana.

U skladu s člankom 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u kojemu se utvrđuju ciljevi Europske unije (EU), EU svojim građanima pruža područje slobode, sigurnosti i pravde bez unutarnjih granica. 

Izostanak kontrole granica osigurava se zajedno s odgovarajućim mjerama koje se odnose na kontrolu vanjskih granica, azil, imigracije te prevenciju i borbu protiv kriminala, a također uključuje pravosudnu suradnju u građanskim i kaznenim stvarima te policijsku suradnju.