EUR-Lex Adgang til EU-lovgivningen

Tilbage til forsiden

Dette dokument er et uddrag fra EUR-Lex

Retfærdighed, frihed og sikkerhed

Gennemførelsen af et EU-område med retfærdighed, frihed og sikkerhed skal sikre den fri bevægelighed for personer og garantere borgerne et højt beskyttelsesniveau. Under området hører forskellige politiske områder lige fra forvaltning af EU's ydre grænser til civilretligt og strafferetligt samarbejde samt politisamarbejdet. Området dækker endvidere asyl- og indvandringspolitik og bekæmpelse af kriminalitet (terrorisme, organiseret kriminalitet, it-kriminalitet, seksuel udnyttelse af børn, menneskehandel, illegale stoffer osv.).

Den konkrete etablering af et område med retfærdighed, frihed og sikkerhed hviler på Tammerforsprogrammet (1999-2004), Haagprogrammet (2004-2009) og Stockholmprogrammet (2010-2014). Det bygger på afsnit V i Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, der indeholder bestemmelser vedrørende et »Område med frihed, sikkerhed og retfærdighed«.