EUR-Lex Acces la dreptul Uniunii Europene

Înapoi la prima pagină EUR-Lex

Acest document este un extras de pe site-ul EUR-Lex

Justiţie, libertate şi securitate

Employment and social policy

Spaţiul de libertate, securitate şi justiţie al Uniunii Europene a fost creat pentru a asigura libera circulaţie a persoanelor şi pentru a oferi un înalt nivel de protecţie cetăţenilor. Acesta reuneşte diverse domenii de politici, de la gestionarea frontierelor externe ale Uniunii Europene la cooperarea judiciară în materie civilă şi penală şi cooperarea poliţienească. Include, de asemenea, politicile în domeniul azilului şi imigraţiei şi lupta împotriva infracţionalităţii (terorism, crimă organizată, criminalitate informatică, exploatarea sexuală a copiilor, traficul de persoane, droguri ilegale etc.).

Crearea Spaţiului de libertate, securitate şi justiţie se bazează pe programele de la Tampere (1999-2004), Haga (2004-2009) şi Stockholm (2010-2014). Acesta derivă din Titlul V al Tratatului privind funcţionarea Uniunii Europene, care reglementează Spaţiul de libertate, securitate şi justiţie.