Hyväksyn En hyväksy

EUR-Lex Euroopan unionin oikeus ulottuvillasi

Tämä asiakirja on ote EUR-Lex-verkkosivustolta

Oikeus, vapaus ja turvallisuus

Employment and social policy

Euroopan unionin vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue luotiin turvaamaan henkilöiden vapaa liikkuvuus ja varmistamaan kansalaisten korkeatasoinen suojelu. Kyseinen alue kattaa useita politiikanaloja Euroopan unionin ulkorajojen valvonnasta siviili- ja rikosasioissa tehtävään oikeudelliseen yhteistyöhön ja poliisiyhteistyöhön. Lisäksi se käsittää turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikan sekä rikollisuuden torjunnan (terrorismin, järjestäytyneen rikollisuuden, tietoverkkorikollisuuden, lasten seksuaalisen hyväksikäytön, ihmiskaupan ja laittomien huumausaineiden torjunnan jne.).

Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue perustettiinTampereen ohjelman (1999–2004), Haagin ohjelman (2004–2009) ja Tukholman ohjelman (2010–2014) nojalla. Sen oikeusperusta on Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen V osasto, jossa annetaan vapauden, turvallisuuden ja oikeuden aluetta koskevia määräyksiä.