Godkänn Godkänner inte

EUR-Lex Ingång till EU-rätten

Det här dokumentet är ett utdrag från EUR-Lex webbplats

Rättvisa, frihet och säkerhet

Employment and social policy

Syftet med att upprätta EU:s område för frihet, säkerhet och rättvisa var att säkra människors fria rörlighet och att ge medborgarna ett starkt skydd. Det innefattar politikområden som sträcker sig från förvaltningen av EU:s yttre gränser till rättsligt samarbete i civilrättsligt och straffrättsligt hänseende samt polissamarbete. Vidare omfattas asyl- och invandringspolitik och bekämpning av brottslighet (kamp mot terrorism, organiserad brottslighet, it-brottslighet, sexuell exploatering av barn, människohandel, narkotika, etc.).

Upprättandet av ett område för frihet, säkerhet och rättvisa vilar på Tammerforsprogrammet (1999-2004), Haagprogrammet (2004-2009) och Stockholmsprogrammet (2010-2014). Det grundas på fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (avdelning V), genom vilket reglerna för ”området för frihet, säkerhet och rättvisa” fastställs.