EUR-Lex Baza aktów prawnych Unii Europejskiej

Powrót na stronę główną portalu EUR-Lex

Ten dokument pochodzi ze strony internetowej EUR-Lex

Sprawiedliwość, wolność i bezpieczeństwo

Employment and social policy

Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości Unii Europejskiej (UE) została utworzona, by zapewnić swobodny przepływ osób oraz zaoferować wyższy poziom ochrony obywateli. Obejmuje ona obszary polityczne od zarządzania granicami zewnętrznymi Unii Europejskiej po współpracę sądową i policyjną w sprawach cywilnych i karnych. Uwzględnia także politykę azylową i imigracyjną oraz zwalczanie przestępczości (terroryzm, przestępczość zorganizowana, cyberprzestępczość, wykorzystywanie seksualne dzieci, handel ludźmi, nielegalny handel narkotykami itd.).

Utworzenie przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości opiera się na programach z Tampere (1999–2004), Hagi (2004–2009) oraz Sztokholmu (2010–2014). Wywodzi się ona z Tytułu V Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, który reguluje „Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości”.