EUR-Lex De toegang tot het recht van de Europese Unie

Terug naar de EUR-Lex homepage

Dit document is overgenomen van EUR-Lex

Justitie, vrijheid en veiligheid

Employment and social policy

De ruimte van vrijheid, veiligheid en recht van de Europese Unie werd tot stand gebracht om het vrije verkeer van personen te waarborgen en de burgers een hoog niveau van bescherming te bieden. Het omvat een hele reeks beleidsterreinen: het beheer van de buitengrenzen van de Unie, justitiële samenwerking in burgerlijke en strafzaken, politiesamenwerking, asiel en immigratie, politiële samenwerking en criminaliteitsbestrijding (terrorisme, georganiseerde criminaliteit, computercriminaliteit, seksuele uitbuiting van kinderen, mensenhandel, illegale drugs, enz.).

De totstandbrenging van de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht vindt haar oorsprong in het programma van Tampere (1999-2004), het Haags programma (2004-2009) en het programma van Stockholm (2010-2014). Deze ruimte is gebaseerd op titel V van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, dat de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht regelt.