Glac Ná glac

EUR-Lex Rochtain ar dhlí an Aontais Eorpaigh

Is sliocht ón suíomh gréasáin EUR-Lex atá sa doiciméad seo

Ceartas, saoirse agus slándáil

Employment and social policy

Cruthaíodh limistéar saoirse, slándála agus ceartais an Aontais Eorpaigh (AE) chun saorghluaiseacht daoine a chinntiú agus ardleibhéal cosanta a thairiscint do shaoránaigh. Réimsí beartais ó bhainistíocht teorainneacha seachtracha an Aontais Eorpaigh go comhar breithiúnach in ábhair shibhialta agus coiriúla agus comhar póilíneachta a chuimsítear ann. Áirítear air chomh maith beartais tearmainn agus inimirce agus an comhrac i gcoinne na coireachta (sceimhlitheoireacht, coireacht eagraithe, cibearchoireacht, teacht i dtír gnéasach ar leanaí, gáinneáil ar dhaoine, drugaí neamhdhlíthiúla, srl.).

Is ar chláir Tampere (1999-04), na Háige (2004-09) agus Stócólm (2010-14) atá cruthú an limistéir saoirse, slándála agus ceartais bunaithe. Is de Theideal V den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh a thagann sé, teideal ina rialaítear an “Limistéar saoirse, slándála agus ceartais”.