EUR-Lex Juurdepääs Euroopa Liidu õigusaktidele

Tagasi EUR-Lexi avalehele

See dokument on väljavõte EUR-Lexi veebisaidilt.

Õigus, vabadus ja turvalisus

Employment and social policy

Euroopa Liidu vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala loodi selleks, et tagada isikute vaba liikumine ja pakkuda kodanikele kõrgetasemelist kaitset. See hõlmab poliitikavaldkondi, mis ulatuvad Euroopa Liidu välispiiride haldamisest kuni õigusalase koostööni tsiviil- ja kriminaalasjades ning politseikoostööni. See hõlmab ka varjupaiga- ja sisserändepoliitikat ning kuritegevusevastast võitlust (terrorism, organiseeritud kuritegevus, küberkuritegevus, laste seksuaalne ekspluateerimine, inimkaubandus, ebaseaduslikud uimastid jms).

Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala loomise aluseks on Tampere (1999–2004), Haagi (2004–2009) ja Stockholmi programm (2010–2014). See tuleneb Euroopa Liidu toimimise lepingu V jaotisest, millega reguleeritakse „Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanevat ala”.