EUR-Lex Ingång till EU-rätten

Tillbaka till EUR-Lex förstasida

Det här dokumentet är ett utdrag från EUR-Lex webbplats

Rättvisa, frihet och säkerhet

justice_freedom_security

Skapandet av området med frihet, säkerhet och rättvisa har sin grund i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (artiklarna 67–89). Området skapades för att säkerställa att det inte skulle finnas några gränskontroller vid de inre gränserna samtidigt som medborgarna skulle ges ett starkt skydd.

Enligt artikel 3 i fördraget om Europeiska unionen, där Europeiska unionens (EU) mål fastställs, erbjuder EU sina medborgare ett område med frihet, säkerhet och rättvisa utan inre gränser. 

Avsaknaden av gränskontroll säkerställs samtidigt som lämpliga åtgärder tas för kontroll vid yttre gränser, asyl, invandring samt förebyggande och bekämpande av brottslighet. Även rättsligt samarbete i civilrättsliga och straffrättsliga ärenden samt polisiärt samarbete ingår.