EUR-Lex Baza aktów prawnych Unii Europejskiej

Powrót na stronę główną portalu EUR-Lex

Ten dokument pochodzi ze strony internetowej EUR-Lex

Rynek wewnętrzny

internal_market

Rynek wewnętrzny Unii Europejskiej (UE) jest rynkiem jednolitym, na którym zapewniony jest swobodny przepływ towarów, usług, kapitału i osób oraz na którym europejscy obywatele cieszą się swobodą życia, pracy, nauki i prowadzenia działalności.

Jednolity rynek, od chwili utworzenia w 1993 r., otworzył się bardziej na konkurencję, stworzył nowe miejsca pracy i zlikwidował wiele barier handlowych. Akt o jednolitym rynku, który przedstawiono w dwóch częściach, z 2011 i 2012 r., obejmuje wniosek o dalsze wykorzystywanie możliwości, jakie daje jednolity rynek, w celu pobudzenia zatrudnienia i zwiększenia zaufania wobec europejskich przedsiębiorstw.