EUR-Lex De toegang tot het recht van de Europese Unie

Terug naar de EUR-Lex homepage

Dit document is overgenomen van EUR-Lex

Interne markt

De interne markt van de Europese Unie (EU) is een gemeenschappelijke markt waarin vrij verkeer van goederen, diensten, kapitaal en personen wordt verzekerd, en waarbinnen de Europese burgers vrij kunnen wonen, werken, studeren of zakendoen.

Sinds de totstandbrenging ervan in 1993 heeft de interne markt zich meer opengesteld voor concurrentie en heeft ze banen gecreëerd en vele handelsbelemmeringen verminderd. De Akte voor de interne markt werd in twee gedeelten naar voren geschoven, in 2011 en 2012. Ze bevat voorstellen om de voordelen van de interne markt verder te benutten om zo de werkgelegenheid te stimuleren en om het vertrouwen in het Europese bedrijfsleven te verbeteren.