EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Iekšējais tirgus

Employment and social policy

Eiropas Savienības (ES) iekšējais tirgus ir vienots tirgus, kurā ir nodrošināta preču, pakalpojumu, kapitāla un personu brīva aprite un pārvietošanās un kurā iedzīvotāji bez ierobežojumiem var dzīvot, strādāt, mācīties un nodarboties ar uzņēmējdarbību.

Kopš vienotā tirgus izveidošanas 1993. gadā tas ir kļuvis atvērtāks konkurencei, radījis jaunas darbavietas un likvidējis daudzus tirdzniecības šķēršļus. Vienotā tirgus akts tika iesniegts divās daļās 2011. un 2012. gadā, un tajās bija iekļauti priekšlikumi par to, kā vēl labāk izmantot vienotā tirgus sniegtās iespējas, lai veicinātu nodarbinātību un palielinātu uzticēšanos Eiropas uzņēmējiem.