Sutikti Nesutikti

EUR-Lex Prieiga prie Europos Sąjungos teisės

Šis dokumentas gautas iš interneto svetainės „EUR-Lex“

Vidaus rinka

Employment and social policy

Europos Sąjungos (ES) vidaus rinka yra bendroji rinka, kurioje užtikrinamas laisvas prekių, paslaugų, kapitalo ir asmenų judėjimas ir kurioje piliečiai gali laisvai gyventi, dirbti, studijuoti ir užsiimti verslu.

1993 m. bendroji rinka labiau atsivėrė konkurencijai, sukūrė naujų darbo vietų ir sumažino daugelį kliūčių prekybai. Bendrosios rinkos aktas buvo priimtas dviem etapais, 2011 ir 2012 m., siūlant toliau išnaudoti bendrosios rinkos teikiamas galimybes, siekiant skatinti užimtumą ir pagerinti pasitikėjimą Europos verslu.