EUR-Lex Euroopan unionin oikeus ulottuvillasi

Takaisin EUR-Lexin etusivulle

Tämä asiakirja on ote EUR-Lex-verkkosivustolta

Sisämarkkinat

internal_market

Euroopan unionin (EU) sisämarkkinat ovat yhtenäismarkkinat, joilla tavaroiden, palveluiden, pääoman ja henkilöiden vapaa liikkuminen on taattu ja joilla kansalaiset voivat vapaasti asua, työskennellä, opiskella ja harjoittaa liiketoimintaa.

Yhtenäismarkkinat ovat siitä lähtien, kun ne perustettiin vuonna 1993, avautuneet entistä enemmän kilpailulle, luoneet työpaikkoja ja vähentäneet monia kaupan esteitä. Sisämarkkinoiden toimenpidepaketti esitettiin kahdessa osassa vuosina 2011 ja 2012. Se sisältää ehdotuksia sisämarkkinoiden tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntämiseksi entistä enemmän, jotta voidaan edistää työllisyyttä ja lisätä luottamusta eurooppalaisiin yrityksiin.

"