EUR-Lex Juurdepääs Euroopa Liidu õigusaktidele

Tagasi EUR-Lexi avalehele

See dokument on väljavõte EUR-Lexi veebisaidilt.

Siseturg

Euroopa Liidu (EL) siseturg on ühtne turg, kus on tagatud kaupade, teenuste, kapitali ja isikute vaba liikumine ning kus Euroopa kodanikel on vabadus elada, töötada, õppida ja ettevõtlusega tegelda.

1993. aastal loodud ühtne turg on muutunud konkurentsile avatumaks, aidanud luua töökohti ja kaotada kaubandustõkkeid. Ühtse turu akt esitati 2011. ja 2012. aastal kahes osas, milles olid ettepanekud ühtse turu võimaluste täiendavaks kasutamiseks tööhõive ja Euroopa ettevõtete usaldusväärsuse suurendamiseks.