EUR-Lex Adgang til EU-lovgivningen

Tilbage til forsiden

Dette dokument er et uddrag fra EUR-Lex

Det indre marked

internal_market

EU’s indre marked er et fælles marked, hvor varer, tjenesteydelser, kapital og personer kan bevæge sig frit, og hvor de europæiske borgere frit kan leve, arbejde, studere og udøve erhvervsvirksomhed.

Siden det blev virkeliggjort i 1993, har det indre marked åbnet sig mere og mere for konkurrence, skabt nye arbejdspladser og fjernet mange handelsbarrierer. Akten for det indre marked blev fremsat i to dele - i 2011 og 2012 - og indeholder forslag til yderligere udnyttelse af det indre markeds muligheder. Målet er at fremme beskæftigelsen og styrke tilliden til europæiske virksomheder.