EUR-Lex Přístup k právu Evropské unie

Zpět na úvodní stránku EUR-Lex

Tento dokument je výňatkem z internetových stránek EUR-Lex

Vnitřní trh

Vnitřní trh Evropské unie (EU) je jednotný trh, v němž je zajištěn volný pohyb zboží, služeb, kapitálu a osob a kde evropští občané mohou svobodně žít, pracovat, studovat a podnikat.

Od svého založení v roce 1993 se jednotný trh více otevřel konkurenci, vytvořil pracovní místa a odstranil překážky obchodu. Akt o jednotném trhu byl předložen ve dvou částech, v roce 2011 a 2012, a obsahoval návrhy na další využití příležitostí, které jednotný trh nabízí, s cílem posílit zaměstnanost a zvýšit důvěru v evropské firmy.