EUR-Lex Prístup k právu Európskej únie

Späť na domovskú stránku portálu EUR-Lex

Tento dokument je výňatok z webového sídla EUR-Lex

Inštitucionálne záležitosti

Employment and social policy

Európska únia (EÚ) je politický projekt, a zároveň právna organizácia. Prijíma kroky v mnohých oblastiach, ktoré ovplyvňujú bežný život európskych občanov. Politiky EÚ sa vykonávajú v súlade s pravidlami a postupmi stanovenými v zmluvách.

Európska únia pozostáva z 28 členských štátov, ktoré prostredníctvom týchto zmlúv delegovali niektoré právomoci inštitúciám EÚ. Európska únia má preto vlastné výlučné právomoci a právomoci, o ktoré sa delí s členskými štátmi. Členské štáty si takisto ponechali určité vyhradené právomoci.

Kľúčovým prvkom je zásada subsidiarity, ktorá určuje, kedy je EÚ oprávnená vytvárať právne predpisy. Prispieva tak k tomu, aby sa rozhodnutia prijímali čo najbližšie k občanom.

Pozri tiež: