EUR-Lex Pristup zakonodavstvu Europske unije

Natrag na početnu stranicu EUR-Lex-a

Ovaj je dokument isječak s web-mjesta EUR-Lex

Institucijski poslovi

Europska unija (EU) je istovremeno politički projekt i pravna organizacija. Poduzima mjere na brojnim područjima koje utječu na svakodnevni život europskih građana. Politike EU-a provode se sukladno pravilima i postupcima predviđenima u nizu ugovora.

Obuhvaćajući 27 država članica koje su Ugovorima ustupile određene ovlasti institucijama EU-a, EU time ima svoje vlastite ekskluzivne ovlasti, kao i ostale ovlasti koje dijeli sa svojim državama članicama. Države članice također su za sebe zadržale određene ovlasti.

Ključni element je načelo supsidijarnosti, koje utvrđuje kada je EU ovlašten donositi zakone te rezultira donošenjem odluka što je bliže moguće samim građanima.