EUR-Lex Juurdepääs Euroopa Liidu õigusaktidele

Tagasi EUR-Lexi avalehele

See dokument on väljavõte EUR-Lexi veebisaidilt.

Institutsioonilised küsimused

Euroopa Liit (EL) on nii poliitiline projekt kui ka õiguslik organisatsioon. See võtab meetmeid mitmes valdkonnas ja mõjutab nõndaviisi Euroopa kodanike igapäevaelu. Euroopa Liidu poliitikat rakendatakse kooskõlas mitmes lepingus sätestatud eeskirjade ja menetlustega.

Euroopa Liitu kuulub 27 liikmesriiki, kes on nende lepingute kaudu delegeerinud teatavaid volitusi ELi institutsioonidele. Niisiis on Euroopa Liidul volitusi, mis kuuluvadki üksnes liidule, ja ka selliseid volitusi, mida liit jagab liikmesriikidega. Teatavad volitused on liikmesriigid endale jätnud.

Tähtis roll on subsidiaarsuse põhimõttel, mis määrab valdkonnad, kus õigusloome on ELi pädevuses, ning tagab otsuste vastuvõtmise kodanikule võimalikult lähedal.